Generalforsamlinger i Ejerforeningen Willemoesgade 41-43

 

Ordinær Generalforsamling  April 2022

Indkaldelse

Bilag 1: Årsregnskab 2021

Bilag 2: Vedtaget budget for 2022

Referat fra  generalforsamling

 

Ordinær Generalforsamling September 2021

Indkaldelse

Bilag 1: Årsregnskab 2020

Bilag 2: Vedtaget budget for 2021

Referat fra  generalforsamling

Status på drift af E/F april 2021 ved Julie Hübertz

 

Ordinær Generalforsamling September 2020

Indkaldelse

Bilag 1: Årsregnskab 2019

Bilag 2: Vedtaget budget for 2020

Referat fra  generalforsamling

Budget for renovering af facade mod gade

 

Ordinær Generalforsamling April 2019

Indkaldelse

Bilag 1: Årsregnskab 2018

Bilag 2: Vedtaget budget for 2019

Referat fra  generalforsamling

Udkast til vedligeholdelsesplan

 

Ordinær Generalforsamling April 2018

Indkaldelse

Bilag 1: Årsregnskab 2017

Bilag 2: Vedtaget budget for 2018

Referat fra  generalforsamling

 

Ordinær Generalforsamling April 2017

Indkaldelse

Bilag 1: Årsregnskab 2016

Bilag 2: Vedtaget budget for 2017

Referat fra  generalforsamling

 

Ekstraordinær Generalforsamling Maj 2016

Indkaldelse

Bilag 1: Budget for 2016

Bilag 2: Oversigt ekstra indbetalinger til ejerforening fra 1. juli 2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Vedtaget budget for 2016

 

Ordinær Generalforsamling April 2016

Indkaldelse

Bilag 1: Årsregnskab for 2015

Bilag 2: Forslag til budget for 2016

Referat fra generalforsamling

 

Ekstraordinær Generalforsamling September 2015

Indkaldelse

Referat med vedtaget budget

 

Ordinær Generalforsamling April 2015

Indkaldelse

Referat (ikke godkendt af ny bestyrelse)

Bilag 1: Årsberetning for 2014

Bilag 2: Regnskab for 2014

Bilag 3: Budget for 2015 (ikke godkendt på generalforsamling)

Bilag 4: Forslag om vedligeholdelse af vinduer og ruder

Bilag 5: Forslag om betaling for installation af lyslederfiber

Bilag 6: Forslag om ny runde for reparation af vinduer

 

Ordinær Generalforsamling April 2014

Referat

Bilag 1: Årsberetning

Bilag 2: Regnskab 2013

Bilag 3: Budget 2014

Bilag 4: Opgradering af internet

 

Ordinær Generalforsamling April 2013

Referat

Bilag 1: Regnskab 2012

Bilag 2: Budget 2013

 

Ordinær Generalforsamling April 2012

Referat

Bilag 1: Regnskab 2011

Bilag 2: Budget 2012

Bilag 3: Politik for vedligeholdelse af vinduer (udkast fra bestyrelsen)

Bilag 4: Opbevaringsrum 2012

 

Ekstraordinær Generalforsamling December 2011

Referat

 

Ekstraordinær Generalforsamling August 2011

Referat

Vedligeholdelsesplan 2011. Udarbejdet af arkitekt Leif Topsøe-Jensen

 

Ordinær Generalforsamling April 2011

Referat

Bilag 1 (vandskader), 2 (budget for ) og 3 (udkast til vedligeholdelsesbudget)

Regnskab 2010

Ekstraordinær Generalforsamling December 2010

Referat

Aftale om altan (udskiftning af dørpartier) samt Bilag 1, 2 og 3

 

Ordinær Generalforsamling April 2010

Referat

Bilag 1 (Budget)

Bilag 2 og 3 (Altansagen)

 

Ekstraordinær Generalforsamling Januar 2010

Referat

Notat om vandmålere

Altansagen Willemoesgade 43, 2 th:

Notat om altansagen

Korrespondance med Københavns Kommune

e-mail korrespondance mellem E/F og familien Hübertz

Familien Hübertz tegninger af altaner mod gade samt i køkken og værelse

Notat om altanerne fra generalforsamling 2008

 

Ordinær Generalforsamling April 2009

Referat

Ordinær Generalforsamling April 2008

Referat

Ordinær Generalforsamling April 2007

Referat

Ordinær Generalforsamling April 2006

Referat

Ordinær Generalforsamling Marts 2005

Referat

Ekstraordinær Generalforsamling April 2005

Referat

Ordinær Generalforsamling Juni 2004

Referat

Ekstraordinær Generalforsamling November 2004

Referat

Ekstraordinær Generalforsamling December 2004

Referat

Generalforsamling 2003

Referat juni 2003