Nyheder 2022

 Renovering af gårdfacaden efteråret 2022:

Tømrer Saaby Jensen forventes at begynde arbejdet i uge 32 i W 43 med vinduer i stueetagen samt op til 1. sal.
Stillads opsættes i uge 34-35. Herefter igangsættes arbejdet i begge opgange.

 

 

Nyheder 2021

- Montering af nye målere til on-line  registrering af forbrug af vand og varme: Se referat fra generalforsamling

- Ny energirapport for ejendommen Maj 2021

 

Nyheder 2019

 

Referat fra generalforsamling 2019: Se referatet under "Generalforsamlinger"

 

Arbejdsdag 2019: På generalforsamlingen i april blev det besluttet at afholde arbejdsdag den 1. september. Arbejdsdagen består af 2-3 times oprydning eller andre opgaver. Bestyrelsen sørger for morgenmad og drikkevarer. Mere information senere.
 

Gårdlav: Se referater fra generalforsamlingen i 2017, 2018 og 2019 længere nede

 

Andre relevante informationer:

 

Ændret betaling til E/F Willemoesgade: Fællesbidrag til ejerforeningen er fra den 1. juli 2016 forhøjet med ca. 300 kr. pr. måned, afhængigt af fordelingstal. Se detaljer i referat fra den ekstraordinære generalforsamling i 2016. Til information: Ejerforeningens kontonummer i Nykredit Bank er 8117-1629659

Rykkergebyr:
På den ekstraordinære generalforsamling i 2016 blev det besluttet, at der indføres et rykkergebyr på 1.000 kr. ved manglende betaling af fællesbidrag eller andre restancer til ejerforeningen, jf. vedtægternes § 5 stk. 2. Ved manglende betaling udsendes der én rykkerskrivelse via e-mail. Rykkergebyret opkræves gennem advokat og udgifter hertil betales af den pågældende lejlighed.

 

Internetforbindelse i ejendommen

 

Siden december 2014 har der været adgang til 1 Gbit/sek fibernetværk i ejendommen.

Interesserede brugere kan kontakte Niels Jørgensen

 

Energirapport og vandmålere

 

Nyeste energirapport for ejendommen

Firmaet OBH-Gruppen har udarbejdet en energimærkning af ejendommen:

Rapporten kan hentes her (i pdf-format)

 

Gode råd om besparelse af vand efter opsætning af vandmålere:

Find gode råd om vandbesparelser fra Københavns Energi her

 

Gårdlavet HoLiWi

 

Referater fra generalforsamlinger i Gårdlavet HoLiWi

Gårdlavet Holsteinsgade-Lipkesgade-Willemoesgade afholder generalforsamling i april måned hvert år. Læs referatet her:

 

Referat fra generalforsamling 2021  i Gårdlavet HoLiWi (pdf-format)

Referat fra generalforsamling 2019  i Gårdlavet HoLiWi (pdf-format)

Referat fra generalforsamling 2018  i Gårdlavet HoLiWi (pdf-format)

Referat fra generalforsamling 2017  i Gårdlavet HoLiWi (pdf-format)