Information om affald

 

 Køkkenaffald (organisk affald)

Fra 2017 skal alle typer af organisk affald anbringes i Bioaffaldscontainerne i gården.

 

Affald som kan genbruges anbringes i de forskellige typer af genbrugscontainere (se nedenunder). Alle andre typer af affald skal nedkastes i mobilsuget via én af de tre standere i gården. Affaldet skal være anbragt i lukkede plasticposer.

Hvis du vil vide mere om, hvordan mobilsuget (skraldesuget) virker, så kik på denne side:

https://www.niras.dk/nyheder/standardiseret-skraldesuger-sparer-tid-og-gavner-miljoeet/

 

 

 

I gården er der særlige genbrugscontainere til forskellige typer af affald.

 

 

 

Følgende typer af genbrugscontainere findes i gården :

 

 

1. Hård plast

Hård PVC plast er typisk beholdere fra shampoo, flydende vaskemidler og fødevarer, men ikke plasticposer, tuber, mv.

2. Metal

Metal omfatter dåser (uden fødevarer), søm, skruer, låg fra konservesglas, mv.

3. Papir

Prøv af fordele papiret mest muligt, når det smides ind gennem sprækken i containeren, således at containeren fyldes helt ud.

4. Batterier

Beholdere til brugte batterier findes i rummet til storskrald, samt ved én af papircontainerne

5. Pap og karton

Alle former for pap og karton skal anbringes i pap-containerne. Pap og karton må ikke indeholde madrester, f.eks. fedt og olie. Pizzabakker rives i stykker og smides i mobilsugets standerne.

Alle kartoner mv. skal være foldet eller skåret op, og presset sammen, så de fylder mindst muligt.

6. Glas

Alle former for flasker og glas kan anbringes i trækassen i hjørnet af skuret ved storskraldsrummet. Rester af mad skal fjernes fra glassene før de anbringes i containeren.
 

7. Storskrald

Storskrald skal anbringes i det aflukkede skur i gården. Vigtigt: Køkkenaffald er ikke storskrald! Storskrald er affald, som er for stort til at kunne nedkastes i standerne på mobilsuget, f.eks. kasseret indbo. Storskrald må højst være 120 cm langt eller bredt. Større ting må man opbevare i sit eget kælderum og selv transportere til en genbrugsstation. Nærmeste genbrugsstation findes på http://www.amfor.dk/Genbrug/Find genbrugsplads.aspx
 

8. Elektronik, køleskabe mv.

Elektronik, køleskabe, PC-udstyr mv. skal anbringes i det aflukkede skur i gården.
 

9. Miljøaffald

Miljøaffald omfatter maling, opløsningsmidler, oli mv. Kommunen omdeler en folder om håndtering af miljøaffald til alle lejligheder via postvæsenet.  
Miljøaffald placeres i plastickassen på nederste hylde i det lukkede redskabsrum i gården Gårdmanden anbringer miljøaffaldet i det aflåste "Miljøskab" og sørger for at det fjernes.

Containerne tømmes af Københavns Affaldsservice med forskellige intervaller. Oprydning ved containerne varetages af en gårdmand, som aflønnes af gårdlavet. Hvis der opstår alvorlige problemer med containerne eller affaldet (ophobning af affald, skader eller hærværk på containere) kan gårdlavets formand Niels Jørgensen evt. kontaktes.

August 2009 og november 2014

Niels Jørgensen og John Farr